Veiligheidsmanagementsysteem

Naast plezier in het vliegen is ook veiligheid belangrijk. In de grote luchtvaart hanteert men een veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Voor kleine luchtvaart is dit niet verplicht. Desalniettemin wil onze club een VMS onderhouden; het is een goede manier om de veiligheid voor ons allemaal te verbeteren. Je kunt via onderstaande link lezen wat de overheid hierover meldt:

Safety Management Manual van ICAO basis voor VMS Light

Iedereen die een incident, onveilige situatie of voorval meemaakt wordt gevraagd dit te melden. Ook iedereen die een onveilige situatie ontdekt op het veld, in de lucht of aan de kist wordt verzocht daar melding van te maken. Dit kan anoniem, maar hoeft niet anoniem. Het gaat er niet om daders of schuldigen aan te wijzen. Het gaat er om dat we met ons allen leren van de gebeurtenissen en situaties op het veld die onveilig zijn, dat we die inventariseren, eventueel bewerken en dat we ze gezamenlijk bespreken en ervan leren. Bovendien kunnen we zo onveilige gebeurtenissen of situaties aanpakken en proberen in de toekomst te vermijden. We weten dat voor een incident of ongeval vaak meer dan één oorzaak is aan te wijzen. Vaak is het een gevolg van meerdere situaties en gebeurtenissen die samenvallen. Als je één van die oorzaken wegneemt zou je in theorie het voorval al kunnen voorkomen.

Zijn er trends dan zullen we zeker vroegtijdig alle leden informeren. In ieder geval is het de bedoeling dat we één maal per jaar op de ledenvergadering melding doen van de bevindingen. Ieder lid van de vereniging moet volgens de geldende regels kennis nemen van de bevindingen. Wie niet op de jaarvergadering kan zijn krijgt dus schriftelijke informatie.

Wil je een melding doen? Gebruik onderstaand formulier:

VMS formulier